חכמת הקבלה
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 03-9220784
סוד אותיות בשם האדם
מאמרים

סוד אותיות בשם האדם

לאורך הדורות לימדו חכמי הקבלה כי לפני בריאת כל העולמות יצר הבורא את האותיות וטמן בכל אות כוח רוחני אנרגטי המייחד אותה, ככתוב בזוהר כיצד באה כל אות מלפני הבורא וביקשה להיות הראשונה לתחילת מעשה הבריאה (בראשית,הקדמה). מאז ומעולם דובר רבות על כוחו של שם האדם ועל מסוגלותו להשפיע על כוח המזל, עד כי ניתן לומר ששם האדם הינו מעין בר-קוד המקפל ואוצר בתוכו היבטים רבים אודות בעל השם- מהותו, טבעו, אופיו ויסודו. עד כי לעיתים המציאות מוכיחה שנדרשת הוספה או שינוי שם על מנת לחזק את האדם מבחינה רוחנית ולהיטב את מזלו. עוד על סוד האותיות בשם האדם במאמר שלפניכם.
 בבואנו לדון בשאלת כוחן של אותיות השפה העברית נקדים ונשאל האם ראוי לייחס להן משמעות רוחנית ? הייתכן כי הן אוצרות בתוכן שפע מטפיסי ואנרגיות שונות ומהו סודן ? מאז ימי עולם לימדו חכמי קבלה כי לפני בריאת כל העולמות יצר הבורא את האותיות וטמן בכל אות כוח רוחני אנרגטי המייחד אותה, ככתוב בזוהר כיצד באה כל אות מלפני הבורא וביקשה להיות הראשונה לתחילת מעשה הבריאה (בראשית,הקדמה). מכאן אנו למדים שהאותיות הן כלי לאורו של הבורא והעיסוק הרוחני בהן – אם בקריאה ואם באמצעות התבוננות עשויים למשוך שפע על האדם. מאז ומעולם דובר רבות על כוחו של שם האדם ועל מסוגלותו להשפיע על כוח המזל, עד כי ניתן לומר ששם האדם הינו מעין בר-קוד המקפל ואוצר בתוכו היבטים רבים אודות בעל השם- מהותו, טבעו, אופיו ויסודו. עד כי לעיתים המציאות מוכיחה שנדרשת הוספה או שינוי שם על מנת לחזק את האדם מבחינה רוחנית ולהיטב את כוח מזלו ככתוב בתלמוד הבבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב : " ואמר רבי יצחק: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן: צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה".

ספר יצירה, ספר הקבלה העתיק ביותר המיוחס לאברהם אבינו, מדבר ארוכות על סודן, משמעותן וייחודן של אותיות לשון הקודש. במשנה א' נאמר : "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל שדי רחום וחנון רם ונשא שוכן עד מרום וקדוש שמו וברא את עולמו בשלשה ספירים: בספֶר, בסְפָר וסיפור". קרי, 32 הדרכים בהמוצגות כאן הן 10 הספירות ( עץ החיים) ו-22 אותיות הא"ב. שלושה ספירים משמע הכרת האותיות לפי שלשה פרמטרים :  סֵפֶר – צורה גרפית , סְפָר- ערכה המספרי, סיפור- אופן הגיית האות. המחבר מחלק את האותיות לקבוצות בעלות מכנה משותף יסודי. כל קבוצה מייצגת תפיסה רעיונית המנסה לתת ביטוי לאופן בו התנהלה הבריאה ועל הדרך בה היא מתקיימת ומתוחזקת מאז ועד היום. יובן למעיין כי במאמר זה אינני מתיימר לעמוד על חודה וייחודה של כל אות ועל ההיבטים העמוקים המופיעים בה. לשם כך יש ללמוד, לשקוד ולעיין בספרות העוסקת בנושא. 


להלן פירוט נמרץ של " אותיות לשון הקודש" .

א- המליך אות א' ברוח וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם אויר בעולם ורויה בשנה וגויה בנפש זכר באמ"ש ונקבה באש"ם (ספר יצירה).אות פתוחה הנראית פורצת לכל הכיוונים ולכן מסמלת את שבירת המוסכמות והמסגרות. מבטאת אינטיליגנציה שכלית גבוהה ביותר עם השתוקקות לחופש ומרחבים. בולטת ואינה נחבאת אל הכלים, יש לה אומץ כוח ושליטה, מסמלת אהבת ידע ובעלת כוח רוחני עצום וחזק. לצד היותה גורמת לאיזון רוחני יש לדעת כי שם עם הרבה אותיות אלף עלול לגרום לחוסר איזון ולאי יציבות נפשית.

ב- המליך אות ב' בחכמה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם לבנה בעולם יום ראשון בשנה ועין ימין בנפש זכר ונקבה . (ספר יצירה) מבטאת מופנמות ורגישות רבה עם יכולת מודעות רבה למגבלות ולחסרונות. נותנת כוח ושאפתנות חומרית. מאפיינת בגרות ורציונאליות. אהבת הממון עקב פחד ממחסור,מייצגת אדם החש בנוח עם מסגרות וביתיות. אות המייצגת אדם מאופק עם משמעת עצמית. סובלנות רבה בכל הקשור ליחסים עם הזולת. סגולתה של האות תביא את הברכה לאדם שידע להעניק מתוכו ולא יחשוב במונחי "עלות מול תועלת". 

ג- המליך אות ג' בעושר וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם מאדים בעולם יום שני בשנה ואוזן ימין בנפש זכר ונקבה . (ספר יצירה). גימל לשון גומל חסדים ונתינה ללא גבולות. מייצגת את "ואהבת לרעך כמוך". אוהבת מרחבים וחופש ולפיכך מורה על נסיעות ותנועה רבה. מבטאת מחשבה פילוסופית וראיית עולם רחבה. אחד המאפיינים הבולטים הוא תחושת צדק וסלידה מכל מעשה עוולה. בזבזנות ואהבת חיי נוחות. לצד היותה מסמלת יכולת ארגונית טובה קיימת בה שובבות ותמימות ילדותית. האות גימל יכולה לגמול לאדם הנמצא בחוסר. אם ילמד לשלוט על יצריו ופחדיו יזכה לגמול הולם של חסד.

ד- המליך אות ד' בזרע וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם חמה בעולם יום שלישי בשנה ונחיר ימין בנפש זכר ונקבה . (ספר יצירה).מבטאת מחד את הדלות ומאידך את הדליה ( הנפה, התרוממות). מרמזת למצב של דלות גשמית או רוחנית, כי אדם שהגיע לדלות יודע להעריך את שהיה לו, אך אל דאגה יש בכוחה לרומם את האדם לשיאים חדשים. בכוחה לחנך את האדם להסתכלות נכונה של המציאות. משמע אם ידע להפנים את האימרה " איזהו עשיר השמח בחלקו", חיש מהרה יעלמו תחושת הדלות והחוסר ויתפנה מקום לחדירת שפע שעד כה היה בבחינת מכוסה וגלום. 

ה- המליך אות ה' בשיחה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם טלה בעולם וניסן בשנה ורגל ימין בנפש זכר ונקבה . (ספר יצירה). מבטאת אגו חזק , עיקשות רבה ועמידה על עקרונות. מייצגת מנהיגות ובולטות רבה לצד מופנמות ורגישות עדינה. עלולה להוביל לכעסים ,לתחושת חוסר יציבות רגשית ולדחפים של היצר. במידה ויש יותר מאות אחת בשם ( בד"כ בתחילה ובסוף) הדבר עלול להצביע על תנודות בכוח המזל.

ו- המליך אות ו' בהרהור וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם שור בעולם ואייר בשנה וכוליא ימנית בנפש זכר ונקבה .(ספר יצירה).מבטאת את כוח החיבור שבבריאה. מקבלת השפעתה מזל שור ומיסוד האדמה. מעניקה לאדם שלווה ורוגע נפשי ולעיתים עיקשות רבה ורדיפה אחר חומריות. חשיבות רבה לתא המשפחתי ולזוגיות. אות המייצגת את האומנות האסתטיקה והטיפוח. עלולה לגרום לקשיים ביישום מטרות ושאיפות.

ז- המליך אות ז' בהלוך וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם תאומים בעולם וסיון בשנה ורגל שמאל בנפש זכר ונקבה. (ספר יצירה)מבטאת אינטילגנציה גבוהה ,חשיבה מהירה ויכולת תפיסה נהדרת. מושפעת ממזל מאזניים ומיסוד האויר.מסמלת את התקשורת, שטף הדיבור וקלות הלשון שלעיתים חורגת מן האמת. מיקום האות בשם מצביע על ביקורתיות ושיפוטיות יתרים. ואף על צביעות וחוסר נאמנות. אות רבגונית אשר מסמלת מחד את התאוות והיצרים ומאידך את הנטייה לדת, לרוחניות ולמיסטיקה.

ח – המליך אות ח' בראיה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם סרטן בעולם ותמוז בשנה ויד ימין בנפש זכר ונקבה (ספר יצירה , משנה ח'). אות המושפעת ממזל סרטן ומיסוד המים ולפיכך מעניקה לבעליה רגישות עדינה, חוסר בטחון לעיתים לצד מצבי רוח משתנים. אחד המוטיבים הבולטים מרמז על משפחתיות, נאמנות ומסירות כלפי הזולת עם יכולת נפלאה להביט עמוק לפנימיות הנפש. עולם החומר והממון חשובים מאוד ומהווים קרקע איתנה לשקט נפשי.

ט- המליך אות ט' בשמיעה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם אריה בעולם ואב בשנה וכוליא שמאלית בנפש זכר ונקבה( ספר יצירה , משנה ח'). מושפעת ממזל אריה ומיסוד האש ולפיכך אחראית על עולם הרגשות. מעניקה לאדם חמימות וטוב לב. מחד מרמזת על יכולת נתינה רגשית גבוהה, התחשבות ויד מושטת לעבר הזולת ומאידך מורה על צורך נפשי בקבלת תשומת לב. לעיתים מצביעה על יהירות ועקשנות עם יכולות חשיבה מופלאות. מסמלת את הצדק והסלידה מפגיעה בחלש.

י- המליך אות י' במעשה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם בתולה בעולם ואלול בשנה ויד ימין בנפש זכר ונקבה( ספר יצירה, משנה ח'). מושפעת ממזל בתולה ומיסוד האדמה ומייצגת אדם בעל יכולת חשיבה אנליטית ושכל חריף ולכן מעניקה את יכולת ההתבוננות לעומקם של דברים. מורה על הצורך בשליטה ובממון ובגיל מבוגר את העדפת הרוח על החומר. אות זו פותחת את שם הבורא ולכן בעלת קדושה רבה. הנושא אות "י" בתחילת שמו יהיה בעל אישיות חזקה לצד חוש הומור מפותח. באם תופיע פעמיים הרי זו הדגשה חיובית של מעלותיה. 

כ- המליך אות כ' בחיים וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם נוגה בעולם יום רביעי בשנה ועין שמאל בנפש זכר ונקבה ( ספר יצירה,משנה י"א). מושפעת מכוכב נוגה ומיסוד האש . מעניקה לאדם יצירתיות לצד יצריות רבה, עוצמה פנימית אומץ רב ונפש איתנה. יכולת מילולית טובה ותקשורת קולחת. נטייה לאהבת הממון ולשליטה. ביקורת נתפסת כעניין מאיים ולכן יעדיף להתרחק ממנה. גאוותן ומתפאר לשווא. באם יש יותר מאות אחת בשם הדבר עלול להצביע על בריאות רופפת וחולשה כללית. 

ל- המליך אות ל' בתשמיש וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם מאזניים בעולם ותשרי בשנה ומרה בנפש זכר ונקבה( ספר יצירה, משנה ט'). מושפעת ממזל מאזניים ומיסוד האויר. אות עדינה הצופה למרחוק המעניקה לבעליה סקרנות רבה והתחדשות תמידית. לצד היותה מייצגת עדינות וסלחנות היא מורה על עוצמות נפשיות רבות עם יכולות ניכרות להיחלץ ממצבי משבר. מייצגת אדם בזבזן ופזרן בממונו. לרוב אינו מושפע משיקולי עלות מול תועלת ויעדיף נתינה על פני קבלה ולפיכך יגלה רגישות עדינה למצוקת הזולת מתוך מקום של הזדהות עם כאבו. 

מ- המליך אות מ' במים וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם ארץ בעולם וקור בשנה ובטן בנפש זכר במא"ש ונקבה במש"א )ספר יצירה, משנה ח').אות השייכת לקבוצת אמ"ש המהוות את אבני היסוד והבניין שבבריאה. מושפעת מיסוד המים ולכן מאפיינת אדם השוחה עם הזרם ואינו מתמרד. מורה על חריצות, אומץ ועזרה לזולת לעיתים עד כדי הקרבה עצמית. מעניקה לבעליה חכמה ויצירתיות רבה שהרי האות מ' בגימטריה ערכה 40 ובחכמת הקבלה ערך זה מייצג את כוח היצירה וההתחדשות שבבריאה. ראה 40 יום ולילה, 40 שנה במדבר, 40 ימי מבול, 40 ימים כנגד יצירת הולד ועוד. 

נ- המליך אות נ' בריח וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם עקרב בעולם וחשון בשנה ודקין בנפש זכר ונקבה (ספר יצירה,משנה ט').מסמלת את הענווה והצניעות. בעלת כוח אדיר להרים את האדם ממשברים ומנפילות. באם נמצאת בסוף השם תעניק לאדם יכולות נפשיות גבוהות להתמודדות במצבי לחץ. מייצגת את מערכת החיסון הנפשית שלה זקוק האדם. מבטאת את יכולת ההישרדות ,האיפוק והשליטה העצמית. לעיתים עלולה להוביל לכעסים ולתסכולים עד כדי התפרצות ופגיעה מילולית בזולת שלא במתכוון. 

ס- המליך אות ס' בשינה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם קשת בעולם וכסלו בשנה וקיבה בנפש זכר ונקבה (ספר יצירה,משנה ט'). מושפעת ממזל קשת ומיסוד האש . אות סגורה המייצגת מחד את כוח השמירה שבבריאה
(ס=60 , ברכת הכהנים מורכבת מ-60 אותיות) ומאידך את כוח הסגירה והחסימה. דבר שעלול לעכב את כוח המזל ולהקרין באופן שלילי על דינמיקת השפע בחיי האדם. מעניקה לבעליה משיכה לידע ולנסתרות. חקרנות , חריצות ושקדנות רבים. מרמזת על צורך להיות במרכז העניינים מתוך שאיפה לפרסום. אות דואלית הטומנת בחובה נתינה רבה.

ע- המליך אות ע' ברוגז וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם גדי בעולם וטבת בשנה וכבד בנפש זכר ונקבה ( ספר יצירה).מושפעת מיסוד האדמה וממזל גדי. בשונה מהאות א' המייצגת את עולם הרוח (ראה המילים – אור,אושר) ואת האחדות האלוקית ׁהאות ע' הינה חומרית (ראה המילים-עור,עושר) ומעניקה לאדם עיקשות,התמדה ודחיפה קדימה אל עבר יישום המטרה. אות עוצמתית מאוד המורה על חוסן נפשי לצד פסיביות רגשית ולפיכך מבטאת את החלק השכלתני שבאדם. דוחפת את האדם לבקשת מעמד ורצון לביסוס כלכלי. הנושא אות "ע" בשמו יהיה לרוב אדם רחב לב עם נטייה פנימית לסייע לזולת מתוך הזדהות עם מצוקתו אך במקרים קיצוניים עלולה להורות על אובססיביות,קינאה הרסנית ורכושנות מסוכנת. 

פ- המליך אות פ' בממשלה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם כוכב בעולם יום חמישי בשנה ואזן שמאל בנפש זכר ונקבה (ספר יצירה). מושפעת מיסוד האדמה ומכוכב מרקורי. אות המורה על פתיחות רבה המקנה לבעליה חן רב ויכולת מילולית נהדרת. מבטאת את היצירתיות האישית לצד יכולת נתינה רגשית גבוהה. מאפיינת נטייה לטיפוח, אסתטיקה ומשיכה לאומנות. ככלל, זוהי אות מובהקת המייצגת חיצוניות ומצד שני מביעה את ההפך הגמור -פנימיות. אות זו מקנה לבעליה חן מיוחד, תקשורת טובה, מקוריות, יצירתיות, ביטוי עצמי מצוין, משיכה לאומנות וליופי, עוצמה וכוח. מאידך הנושא אות פ' בשמו עלול להיות דברן, רכלן ואינו שומר סוד.

צ- המליך אות צ' בלעיטה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם דלי בעולם ושבט בשנה וקורקבן בנפש זכר ונקבה (ספר יצירה).מושפעת ממזל דלי ומיסוד האויר. מדובר באדם חשדן שנמנע מלקחת סיכונים. בעל חשיבה מקורית הסולד ממסגרות ולכן לא מן הנמנע שיהיה בעל ראיית עולם רחבה. איש של שלום המתרחק ממחלוקות וממריבות. אידיאליסט אשר יושרה וצדק נקשרים בו. 

ק- המליך אות ק' בשחוק וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם דגים בעולם ואדר בשנה וטחול בנפש זכר ונקבה. עשאן כמין עריבה סידרן כמין חומה ערכן כמין מלחמה (ספר יצירה).מושפעת ממזל דגים ומיסוד המים. מעניקה לאדם כוח נפשי רב ויכולת הישרדות במצבי קושי ומשבר. מייצגת את נצחון הרוח על החומר ואת המסוגלות לחוש את רחשי הלב של הזולת. לעיתים גורמת לעצלות ולכבדות. למרות היותה גורמת לאדם להראות למראית עין מבולבל וחסר ריכוז שקשה לתהות על מהותו לא כך הם פני הדברים.מדובר באדם מפוכח ובעל חושים חדים שאינו חושש מבדידות. הוא יהיה בעל שליטה עצמית וידע לרסן את תאוותיו ויצריו. עקשן ובעל משמעת עצמית גבוהה. מציב לעצמו ולאחרים סטנדרטים נוקשים ומצפה שיעמדו בהם.צורתה הגרפית בנויה מהאותיות "כ" + "ו" יחד בגימטרייה ערכן 26 . מה שרומז לשם הבורא המפורש- יהו"ה (26). לפיכך נקשרת עם קדושה רבה. 

ר- המליך אות ר' בשלום וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם שבתאי בעולם יום ששי בשנה ונחיר שמאל בנפש זכר ונקבה ( ספר יצירה).מושפעת מיסוד האויר ומכוכב שבתאי. מחזקת אצל האדם את כוח הדיבור ויכולת המחשבה האנליטית. נקשרת עם תנועה מרובה, עצבנות יתרה וחוסר שקט נפשי . הואיל ומושפעת מכוכב שבתאי עלולה להוביל ללוחמנות , לעיקשות , לתאווה יצרית ולחוסר שליטה עצמית. האדם לא ינוח ולא ישקוט עד אשר ישיג את מבוקשו ויגשים את מטרותיו. אדם הנושא אות "ר" בתחילת שמו יהיה בעל השפעה מרכזית בכל מקום שימצא שם ולפיכך יוכל לעודד להמריץ ולעורר כל עניין ,לגלגל אותו הלאה וליישמו. יש בו חן רב והוא מהלך קסם על כל רואיו ולכן הוא ניחן בתקשורת טובה הפותחת לבבות גם מול אלה המתקשים לפתוח את צוהר ליבם . לעומת זאת עליו להיזהר שלא ליפול למידה המגונה, היא מידת הכעס והתפרצות הזעם. 

ש- המליך אות ש' באש וקשר לו כתר וצרפן זה עם זה וחתם בהן שמים בעולם וחום בשנה וראש בנפש זכר ונקבה ( ספר יצירה).אות אנרגטית מאוד אשר גורמת לבעליה להיות מונע לרוב על פי דחפים נלהבים. אימפולסיביות וחוסר שקט נפשי. רדיפה אחר תענוגות הגוף והחומר לצד נטייה לאהבת הרוח . חריצות רבה ועיקשות בלתי נילאית בדרך להשגת הרצונות. חשיבה מהירה ושכל חריף שיודע להבין דבר מתוך דבר. בזוהר הקדוש נרמז כי השקר הוא חלק עיקרי בכוחה של האות ש' לכן על האדם לדבוק במידת האמת המהווה את סוד הברכה. 

ת- המליך אות ת' בחן וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם צדק בעולם יום שבת בשנה ופה בנפש זכר ונקבה (ספר יצירה).מושפעת מיסוד המים וכוכב צדק. מעניקה לאדם את הרגישות ,הרגשנות,הדאגה , טוב הלב ואהבת האדם. יכולת שכלית מפותחת , לרוב הומנית, לצד תמימות ונאיביות רבים. מיקום האות בשם ( לרוב בסוף השם) עשוי להורות על נטייה למצבי רוח קוטביים ,לחוסר בטחון עצמי ולהשלטת הרגשות על השכל. הואיל ומורה על רגשנות רבה נקשרת על פי רוב בהתרפקות על העבר וקושי לראות את המחר. הנושא בשמו את צירוף האותיות ית' (לרוב בסוף השם) עלול לסבול מחולשה כללית ומנטייה לחולי בנקל. לעיתים יימשך לדת ולעולם העל חושי. לא כולם יזהו מיד את האיכויות הקיימות בו אך עם הזמן תתגלה עוצמות , חכמתו וצדקתו.

מוגש בברכה
יצחק אהרון, ראש מרכז "חכמה".

חזרה למאמריםצרו קשרגרסת הדפסה