חכמת הקבלה
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 03-9220784
איך להתמודד עם כעסים
מאמרים
קטגוריות

איך להתמודד עם כעסים

מבין המידות הרעות המושרשות היטב בלב האדם, אין לך מידה רעה ומגונה יותר, שיש לשלוט בה ולתקנה ,ממידת הכעס. מי מאתנו לא חווה כעס חריף ובסופו נבטה בנו ההבנה שהכעס בא לסמן על מצוקות וקשיים כמו פחד, נטישה וגאווה. ואפילו אמונה שגויה לפיה העולם צריך להתנהל על פי השקפת עולם פרטית שלנו. יצחק אהרון מבקש לנשום עמוק לפני שכועסים.

לאורך הדורות נאלצו להתמודד חכמי ישראל עם מידה קשה זו וניסו לבאר אותה, לפרק אותה לגורמי הבנה ולהעניק  פתרונות  מועלים נגד מידה זו. בכדי להינצל מהכעס, להלן מספר נקודות למחשבה, שהן למעשה המעלות הכרוכות בהעברה על המידות והימנעות מכעס, והן דברים בגנות הכעס, שהעובר עליהם יחשוב פעמיים אם לכעוס להבא ואם לאו:
*להפוך את הכעס לרחמנות – צריך להפוך את האנרגיה של הכעס לאנרגיה של רחמנות כלפי האדם שאנו רוצים לכעוס עליו. (ליקוטי עצות ערך כעס).

*כל הכועס הוא רחוק מן האמת, וכשמתגבר על הכעס ומשבר אותו, זוכה לאמת (ליקוטי עצות, ערך כעס). וכן הם דברי הראשית חכמה: הכעס גורם עזות לאדם, מכיוון שמחמת הכעס לא ייכנע ולא יודה על האמת, ואומר החכם, כשתרצה להתחבר עם אדם – הכעיסהו. אם יודה לך בשעת כעסו על האמת, אזי התחבר אליו, ואם לאו - הנח לו.

*מאבד גדולה שנפסקה עבורו – כל הכועס, אפילו פוסקים עליו גדולה מן השמים, מורידים אותו אם עדיין לא נשתמש בה (גמרא מסכת פסחים דס"ו ע"מ ב'). משליט על עצמו כוחות שלילים מהגיהנום – בתיקוני הזוהר, תיקון מ"ח כתוב: כל מי שכועס כאילו שהדליק את אש הגיהנום, ובגמרא מסכת נדרים כתוב: "כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו שנאמר, הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך ואין רעה אלא גיהנום".

*דיבור בנחת – "יתנהג תמיד לדבר בנחת כל דבריו לכל אדם בכל עת, ובזה ינצל מן הכעס" (הרמב"ן באגרת שלו).

*ותרנות – הרבה מן הכעס נובע ממידת הקמצנות, שמדקדק בביתו, בהוצאות אשתו, או אם קרה ומשהו ניזוק, אבד וכד'. אם יתחזק ויוותר, וידע שעדיף לו להפסיד ממון, מאשר לאבד את נשמתו בכעסו.

*ללמד לכף זכות – הדן את חברו לכף זכות, לא יתמלא שכעס עליו במהרה (ראשית חכמה שער הענווה). 

*להפוך את הכעס לרחמנות – צריך להפוך את האנרגיה של הכעס לאנרגיה של רחמנות כלפי האדם שאנו רוצים לכעוס עליו.
 
*דיבור בנחת – "יתנהג תמיד לדבר בנחת כל דבריו לכל אדם בכל עת, ובזה ינצל מן הכעס" (הרמב"ן באגרת שלו).

*ותרנות – הרבה מן הכעס נובע ממידת הקמצנות, שמדקדק בביתו, בהוצאות אשתו, או אם קרה ומשהו ניזוק, אבד וכד'. אם יתחזק ויוותר, וידע שעדיף לו להפסיד ממון, מאשר לאבד את נשמתו בכעסו.

*בזמן כעס מתפרצת מחשבה חדה שיכולה לפצוע לא פחות ממכה פיסית.


*מזיקים – דע שכל מקום שאתה מוצא כעס ורוגז, שם המזיקים מוכנים להזיק, השם יצילנו, ולכן יהיה כל אדם מושל ברוחו, ויהיה נזהר מאד מן הכעס, ואם צריך להטיל מורא על בני ביתו, יעשה תנועה כמי שכועס אבל תהיה דעתו מיושבת עליו (שבט מוסר פ י"ז).


*סודות הקבלה – אמרו בגמרא, אין מוסרים דבר סוד אלא למי שעמד באמצע ימיו ואינו כועס, ועל כן הייתה קבלה בידם שלא למסור את החכמה הזו, אלא למי שניסוהו בכעס ואינו כועס, ולפי זה מי שרוצה לזכות ללמוד חכמת הקבלה צריך להיזהר מן הכעס (ראשית חכמה שער הענווה פרק ג'). *עושר – הכעס מזיק לעשירות, וכשיצר הרע מסית את האדם שיכעס, יידע שבזאת השעה רוצים להשפיע לו מלמעלה איזה סך ממון, ויצר הרע רוצה לקלקל זאת, ההשפעה על ידי הכעס שמזמין לו באותה שעה, בכדי לפגוע בהשפעת העשירות, והמתגבר על יצרו ומאריך אפו וכובש כעסו, על ידי זה זוכה לעשירות (ליקוטי עצות דמ"ט).

*שנאה – אם כועס על חברו שעשה שלא כרצונו ובא לשנאתו, יזכור טובה שעשה לו, וינחם על הרעה אשר חשב לעשות לו.


*שתיקה – שתיקה מבטלת כעס וגם קול נמוך, ולכן כשיראה האדם שהכעס מתגבר אצלו, ישתוק או לפחות ידבר בנחת ובשקט ולא יגביהה את קולו. בנוסף לכך, כדאי לא להסתכל בפניו של אותו אדם שכועס


*תינוק – הזוהר מביא, שסגולה לאדם הכועס להסתכל בפניו של תינוק, והדבר מעביר את הכעס. (זוהר פרשת ויצא דף קכ"ו).
 

מוגש בברכה
יצחק אהרון, איש קבלה ראש מרכז "חכמה". 

 

 

 

 

 

 

חזרה למאמריםצרו קשרגרסת הדפסה