חכמת הקבלה
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 03-9220784
סגולות לפרנסה טובה
מאמרים
קטגוריות

סגולות לפרנסה טובה

לאורך ההיסטוריה היהודית התהלך היהודי הכשר בתמימות עם בוראו מתוך אמונה צרופה שהעולם מתנהג ומתנהל בהשגחה עליונה. לצד האמונה העצומה דעתו לא משה ממנו ודרשה תשובות לשאלות סבוכות על אופן ההנהגה, החוקיות שבבריאה ודרך פעולת הדברים בעולם. מתוך אותה הכרה נרכשת צמחו להן שלל סגולות נפלאות שלהן מייחסים המקובלים משמעויות כבדות משקל. על סגולות לפרנסה טובה במאמר שלפניכם.
 

לאורך ההיסטוריה היהודית התהלך היהודי הכשר בתמימות עם בוראו מתוך אמונה צרופה שהעולם מתנהג ומתנהל בהשגחה עליונה. לצד האמונה העצומה דעתו לא משה ממנו ודרשה תשובות לשאלות סבוכות על אופן ההנהגה, החוקיות שבבריאה ודרך פעולת הדברים בעולם. מתוך אותה הכרה נרכשת צמחו להן שלל סגולות נפלאות שלהן מייחסים המקובלים משמעויות כבדות משקל. כך התפתחו לאורך ההיסטוריה היהודית אמונות שונות בכוח העל טבעי שעין בשר לא מסוגלת לראותו שהרי רב הנסתר על הנגלה. חכמת הקבלה מלמדת כי הבורא טבע בעולם חוקים רוחניים על טבעיים הקשורים במערכת הבריאה ובעולם הטבע ככתוב : "אין לך עשב ועשב מלמטה שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל שנאמר הידעת חוקות שמים אם תשים משטרו בארץ (זוהר, בראשית דף יד, א').

אותם חוקים נקשרים ישירות עם תהלוכת גלגלי הרקיע והשפעתם על העולם הגשמי בכללותו ועל חיי הפרט ניכרים עד מאוד, על כך יעידו כתבי המקובלים. במרוצת הדורות מצאו אלפי אנשים תועלת ועזרה לצרותיהם ולתלאותיהם , אם על ידי סגולות המופיעות בספרים ואם על ידי סגולות העוברות במסורת מאב לבן . בתחילת השבוע, קרי במוצאי שבתות ישנן סגולות עצומות המועילות לשבוע הבא עלינו לטובה למזל ולברכה ובדברים הבאים אתן מספר סגולות ועצות נפלאות מחכמת הקבלה המסוגלות לישועות רבות בתחום הפרנסה.

*יהודים רבים נהגו להזכיר את "אליהו הנביא" במוצאי שבת ככתוב ברמ"א : " להתפלל שיבוא ויבשרנו הגאולה" ומלבד עניין זה הרי ציינו חכמי הקבלה כי קיימת סגולה עצומה בהזכרת השם "אליהו הנביא". הרב משה בן מכיר בספרו "סדר היום" מדגיש את המספר חמישים ושתיים שהוא הגימטריא של "אליהו" וזה לשונו : " שמעתי שכל המזכיר שמו נ"ב פעמים יצליח בכל והוא כמניין אליהו, וכן יש מדקדקין שעושים כן ומזכירים שמו פעם אחר פעם נ"ב פעמים במוצאי שבת". דהיינו קודם ההבדלה על האדם לומר בקול רם "אליהו" ברציפות חמישים ושתיים פעמים וחזקה עליו שיצליח בכל עיסוקיו באותו השבוע.

*לעומת זאת יש שטענו כמו ה "אליה רבה" בשם "התוספות שבת" כי יש לומר "אליהו הנביא" מאה ושלושים פעמים כמניין "אליהו הנביא" בתוספת עשר האותיות וכך מובא בספר "באר היטב" : " ויש לומר ק"ל פעמים אליהו הנביא קודם ההבדלה.." 

*בספרים "מראה הילדים" ו- "האח נפשנו" מובא כי סגולה עצומה לומר שבעים פעמים "אליהו הנביא " ככתוב : " להרויח פרנסתו בלי צער יאמר בכל מוצאי שבת ע' פעמים אליהו הנביא לא פחות ולא יותר.. ולא תגיד לשום אדם ויועיל " 

*סגולה נוספת נפלאה לומר " ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירוש " ( בראשית כ'ז, כ'ח). בספרים "כלבו" ו"אבודרהם" נכתב שנהגו לומר פסוקים אלו, שהם כולם פסוקים של ברכה והצלחה. ואומרים אותם לסימן טוב לכל השבוע. הרה"ק מגוסטינין זצוק"ל היה אומר "איני יודע איך באפשרות איש ישראל שיהיה לו פרנסה בימות השבוע אם אינו אומר "ויתן לך" במוצאי שבת".

*לדעת האר"י הקדוש אמירת פיטום הקטורת מועילה ביותר במוצאי שבת והוא סימן הצלחה והרווחה וסימן עושר (סדר היום)
טוב לומר פיטום הקטורת כשבאים הביתה במוצאי שבת שהוא מבטל השפעת החיצוניים (סדור קול יעקב לרבי יעקב קופל). 

* סגולה נפלאה לפרנסה המובאת בספר "סגולות ישראל", בכל יום בבוקר ובערב יאמר עשר פעמים את הפסוק " מאשר שמנה לחמו..." ( בראשית, מט', כ').

* מהרח"ו , ר' חיים ויטאל זצוק"ל, בספרו ליקוטי תורה בפרשת ואתחנן מלמד על סודם המופלא של קריאת פרקי שירה ככתוב " סוד פרקי שירה רם ונישא לאמרו בכל יום, דע כי כל הנבראים בעולם יש להם שר למעלה להמשיך עליהם שפע והיא על ידי אמירת השירים למטה. ועל ידי השירה משפיע חיותו". 

קוראים יקרים במאמר זה ליקטתי בעבורכם סגולות נפלאות המובאות במסורת ישראל ובספרי המקובלים לאורך הדורות. ואשרי האיש שיאמץ אותן אל ליבו וינהג על פיהן ומובטח לו שיזכה לישועות רבות הן ברוחניות והן בגשמיות. בהצלחה רבה אכי"ר. 


מוגש בברכה
יצחק אהרון, ראש מרכז "חכמה". 

חזרה למאמריםצרו קשרגרסת הדפסה