חכמת הקבלה
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 03-9220784
שלח לי מלאך
מאמרים
קטגוריות

שלח לי מלאך

המאמר הבא נכתב לאחר שקוראים רבים פנו אלי וביקשו לדעת האם אכן קיימים מלאכים או שמא מדובר באגדות וסיפורי עמים, מה עמדת הקבלה בנושא וכיצד ניתן לדעת על מה ממונה כל מלאך במאמר שלפניכם.
 


המאמר הבא נכתב לאחר שקוראים רבים פנו אלי וביקשו לדעת האם אכן קיימים מלאכים או שמא מדובר באגדות וסיפורי עמים, מה עמדת הקבלה בנושא וכיצד ניתן לדעת על מה ממונה כל מלאך. ובכן, עוד ובתקופת המקרא אנו עדים לסיפורים רבים המעידים על הימצאותן של ישויות רוחניות רבות הבאות לסייע לו לאדם בשעות מצוקה,שבר ולרוב הן אף נושאות עימן מסרים ,ידיעות והלכות חשובות מעולמות עליונים.  חלקן מופיעות ומתגלמות בדמות הלך ככתוב : "וילך המלאך ויבוא ויגד לדוד" (שמואל ב', יא) ובמקומות שהכוונה למלאך רוחני תופיע התוספת "מלאך ה' " או "מלאך אלוקים" כלומר שליח האל, "כי מלאך שליח השם הוא בינו ובין ישראל" (אבן עזרא, מלאכי, ב; 7). 
חז"ל גרסו כי המלאכים הם ישויות ממשיות ויש להם נוכחות ותנועה והם מעורבים בחיי היומיום של כל אדם כפי שמובא בזוהר הקדוש שלכל מלאך יעוד ותפקיד מוגדרים ככתוב "אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה ושומר אותו שמכה אותו ואומר לו גדל " ( בראשית א' רנא). עוד מוסיף הזוהר ואומר בפרשת במדבר כי ארבעה מלאכים מלוים את האדם בחייו ככתוב: "מיכאל מימינא גבריאל משמלא אוריאל לקדמייהו רפאל לאחורייהו שכינתא עלייהו".

הארי"י הקדוש לימד כי שני המלאכים, מיכאל וגבריאל, הם בעלי משנה תוקף. מיכאל שנמצא בימינו של האדם מלמד עליו זכות ומכריז עליו חסד וגבריאל שנמצא בשמאלו מלמד זכות על אף מעשיו הרעים של האדם (חסד שבדין). בשעת לילה עולים שניהם יחד עם נשמת האדם ומלוין אותה (פרי עץ חיים). אציין כי במרוצת הדורות נערמה ספרות קבלית רבה מאוד העוסקת במציאות רוחנית מקבילה שבה מתקיימים כוחות רוחניים רוחשים ומלאי פעילות. חכמי הקבלה הכירו בקיומם של מלאכים ככוחות פועלים בבריאה, ידעו את שמם המפורש ואת תפקידם הייחודי והמוגדר (קבלה מעשית). לפיכך יובן למעין בנאמר כי קצרה היריעה מלהכיל את הנושא המדובר ונסתפק בהקדמה קצרה לצורך הבהרת הנושא האמור. אדגיש כי מניין המלאכים הינו עצום ורב ולכל מלאך תפקיד אחד בלבד.

בדברים הבאים אציג מספר מצומצם של מלאכים וייעודם.

מיכאל- "ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול" (דניאל,יב'). המלאך מיכאל הוא שר גדול, מהוה כוח של חסדים ומשמש סנגור על ישראל. נמנה על אחד מארבעת מלאכי השרת. הוא המלאך שבישר לשרה על הולדת בנה יצחק. מקום הימצאו ברקיע הרביעי ומלבושו כעין "מים-וקרח" המבטאים את מידת החסד. משמעות שמו היא "מי- כאל", כלומר האדרת שמו של האל וייחודו.

גבריאל- בתיאולוגיה היהודית נמנה על אחד מארבעת מלאכי השרת. נקשר עם מידת הגבורה (דין) ומהווה כוח חיובי המחייב את האדם בעבודת התיקון האישי הוא תיקון המידות. גבריאל מופיע כשר של פורענות וכוח אימתני. הוא זה שמחריב את סדום. הוא זה שבימי יהושוע ניצב לימינו להילחם את מלחמת ישראל ככתוב " מלאך שר צבא ה' ללחום מלחמותם, הוא גבריאל הנלחם להם וחרבו שלופה בידו" (רמב"ן שמות כ"ג). בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים, והעלה שירטון, ועליו נבנה כרך גדול שברומי". (סנהדרין כא ע"ב) . קרי, רומי,אויבתם המרה של ישראל, קמה כעונש על נישואי שלמה עם בת פרעה.

רפאל- נמנה על אחד מארבעת מלאכי השרת והוא ממונה על הרפואה. למלאכי השרת יש כנפיים והם יכולים לעופף "מסוף העולם ועד סופו", הם יודעים את העתיד, את מהלך הכוכבים וזמני החמה,בעלי דעת ותבונה, מתהלכים בקומה זקופה ודוברים את שפת לשון הקודש(חגיגה טז ע"א). אף על פי שרפאל אינו מוזכר בתנ"ך הוא המלאך שריפא את אברהם ואף נשלח במצוות ה' לרפא את ר' מתיא בן חרש ככתוב: " קרא ה' לרפאל שר של רפואות ואמר לו לך ורפא עיני מתיא בן חרש" (מדרש תנחומא, חקת). שמו רפאל נגזר מהפסוק "אל נא רפא נא לה".

מלאך ההריון- הוא המלאך הממונה על ההריון ועל פקידות עקרות. במסכת נדה כתוב "אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה, ואומר לפניו: רבש"ע, טפה זו מה תהא עליה? גבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני?" (טז ע"ב). ובאוצר המדרשים מובא: " ולמה נקרא שמו לילה כי אין אומנתו אלא בלילה". קרי, לילה הוא המלאך דרכו נקבע גורלו ומזלו של האדם.

מלאכי חבלה - נקראים גם כרובים. מתוארים כחיות בעלות ארבע כנפיים ותפקידם לשאת את המרכבה האלוקית. הופקדו לשמור על מבואות גן עדן ולמנוע מהאדם להיכנס. ככתוב : " מקדם לגן עדן , במזרחו של גן עדן מחוץ לגן, שם את הכרובים ,מלאכי חבלה ובידיהם החרב המתהפכת ולה להט לאיים עליו מלהיכנס עוד לגן" (רש"י, בראשית ג',כ"ד). הם בעלי יכולת אימתנית להזיק לאדם ההולך יחידי בדרך. בעיקר ביום שישי בשעות ערב. הרמב"ן (בספר שמות פרק ז') מציין "מעשי כשפים על ידי מלאכי חבלה הם נעשים". קרי, כל המאגיה השחורה ומעשי הכשפים מבוצעים באמצעות השבעת מלאכי חבלה. לסיכום, על דעת חכמי הקבלה ישויות רוחניות קיימות באופן ממשי מאז ומעולם ואף על פי שלא ניתן לראותם בעין בשר אין הדבר מוכיח את חוסר קיומם שהרי ידוע כי רב הנסתר על הגלוי. מניין המלאכים אין סופי עצום ורב ובסתר ליבו של כל אדם ברגעי חסד נדירים כמיהה נפשית פשוטה ונצחית המבקשת- שלח לי מלאך.

מוגש בברכה
יצחק אהרון, ראש מרכז "חכמה".

חזרה למאמריםצרו קשרגרסת הדפסה