חכמת הקבלה
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 03-9220784
שומר דלתות ישראל
מאמרים
קטגוריות

שומר דלתות ישראל

מבין עיקרי מצוות היהדות למצוות המזוזה מקום נכבד וחשוב בשמירה על יושבי הבית היהודי. מאז ימי קדם נהגו היהודים בכל רחבי תבל לקבוע מזוזה בפתח הבית כבעלת סגולה רוחנית המבטאת שמירה על דרי המקום. עוד על תולדות המזוזה במאמר שלפניכם.
 

" וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" ( דברים ו,ט).
מבין עיקרי מצוות היהדות למצוות המזוזה מקום נכבד וחשוב בשמירה על יושבי הבית היהודי. מאז ימי קדם נהגו היהודים בכל רחבי תבל לקבוע מזוזה בפתח הבית כבעלת סגולה רוחנית המבטאת שמירה על דרי המקום. 
תולדות המזוזה מתחילות לפני שנים רבות בזמן יציאת מצרים ולפני מכת בכורות . כזכור , בני ישראל צוו למרוח את דם קורבן הפסח על משקוף הבית כדי לחסום את הפתח בפני חדירת כוח רוחני שלילי העתיד לרדת בשעות לילה וליטול את נשמות הבכורים. כאמור אותו כוח שלילי הוא מלאך המוות אשר נשלח במצוות האל לעשות דברו!. מאז אותו לילה היסטורי קנתה המזוזה מקום של כבוד בלב העם היהודי עד כי נראה שאלפי שנים לאחר מכן אין בית יהודי, ללא קשר לאורחות חייו בין אם דתי או חילוני, ללא מזוזה בפתחו.

מבין המשמעויות הרבות הקיימות לעניין מצוות המזוזה, אציג בדברים הבאים זווית צרה מחוכמת הקבלה דרכה נוכל להבין את מהות המזוזה ותכליתה. מקורה של מצוות המזוזה בשתי פרשות מספר דברים ( ו',א') המבטאות באופן ברור את הבטחתו החגיגית של הקב"ה לעמו. באם יקיים מצוותיו יזכה לגמול הולם העונה על כל דרישות הלב ככתוב : " למען ירבו ימיכם וימי בניכם...". 

עיקרים אלו כתובים על קלף כשר המוצב בפתח הבית בשתי פרשיות : " שמע" , " והיה אם שמוע" ומייצגים את הבית היהודי המעיד ומזדהה עם תוכן הדברים וזוכה להגנה מלאה ושפע ברכות ממרומים.  בשונה מעמים אחרים הנוהגים לתלות בפתחם חפצים מיסטיים שונים שלהם הם מייחסים כוחות מאגיים , חוכמת הקבלה מלמדת כי לא פיסת הקלף התלוי, כאותם פריטים, שומרת על הבית היהודי. אלא היא מורה על השגחת הבורא ומהווה תזכורת להבטחתו הנצחית לעמו ישראל. 
כשיהודי קובע מזוזות בפתח ביתו הוא מעמיד את הבית בכללותו תחת חסות הבורא. מרגע זה ואילך הבית היהודי הופך למעין מקדש זוטא לשכינה. הזוהר מבאר כי מעצם קביעת המזוזה נמסר הבית לרשות הבורא על מנת שבחסדיו הרבים יגן על המתגוררים בו. בדברים אלו הוא נסמך על הפסוק המתייחס לעניין זה : " ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם" ( תהילים קכא,ח). רבי שמעון בר יוחאי לימד כי המילה מזוזות בנויה ומורכבת מהמילים " זז - מוות". ללמדנו כי המזוזות (מלשון מזיזות ) תכליתן שמירה והגנה על יושבי המקום. יתרה מזאת, בבראשית נאמר " לפתח חטאת רובץ ואתה תמשול בו" דהיינו, הכוח השלילי הנקרא חטאת, הוא מידת הדין הנמצא בפתח המקום ובידיך לשלוט ולנטרל את השפעתו השלילית והמסוכנת ע"י קביעת המזוזה המייצגת "סמל מעמד" נשגב, שהוענק לנו מיד הבורא לשם ייחודנו כעם נבחר. 

כאיש קבלה הבודק מזוזות אני נתקל פעמים רבות בתמימות רבה מצד רוכשי המזוזות שאינם מקפידים על רכישתן ממקורות מהימנים ומאנשים מוסמכים. לצערי הרב, ישנן עדיין מזוזות רבות שאינן נבדקות לפי ההלכה ( אחת לשלוש וחצי שנים) דבר העלול לגרוע מסגולותיהן הרבות. מידיעה ברורה ומניסיון אישי רב אני מעיד על מקרים מצערים לאין ערוך לרבות סכנות חיים ממש הנובעים ממזוזות פגומות ואפילו מחוקות. אי לכך, הריני ממליץ לכל בית בישראל לדאוג לבדיקת המזוזות בפרקי זמן סבירים הואיל ובעקרון אלוהי זה גנוזים שפע ,מזל וברכה.

מוגש בברכה
יצחק אהרון, ראש מרכז "חכמה".

חזרה למאמריםצרו קשרגרסת הדפסה