חכמת הקבלה
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 03-9220784
מהו גורל
מאמרים

מהו גורל

עוד בתקופות עתיקות עסקו בשאלה הגדולה,המעניינת והשנויה במחלוקת שידע המין האנושי. מהו גורל, היש ביכולתנו לשנותו או שמא הוא נקבע ונכתב מראש. במאמר זה תוכלו לקבל את התשובה הממצה ככל האפשר מהו בעצם גורל, אם כי אינני מתיימר לכסות ולהכיל בנאמר את כל התשובות לעניין הגורלות אלא לתת זווית ראיה צרה מנקודת מבטה של הקבלה לעניין זה. לשם קבלת תשובה עמוקה ומדויקת אודות קו הגורל האישי של כל אדם בנושאים כדוגמת: אהבה וזיווג, מקצוע ,מצב כלכלי ובריאות, יש לפנות ל "חכמה" המרכז לקבלה.
 


עוד בתקופות עתיקות עסקו בשאלה הגדולה,המעניינת והשנויה במחלוקת שידע המין האנושי. מהו גורל, היש ביכולתנו לשנותו או שמא הוא נקבע ונכתב מראש. במאמר זה תוכלו לקבל את התשובה הממצה ככל האפשר מהו בעצם גורל, אם כי אינני מתיימר לכסות ולהכיל בנאמר את כל התשובות לעניין הגורלות אלא לתת זווית ראיה צרה מנקודת מבטה של הקבלה לעניין זה. לשם קבלת תשובה עמוקה ומדויקת אודות קו הגורל האישי של כל אדם בנושאים כדוגמת: אהבה וזיווג, מקצוע ,מצב כלכלי ובריאות, יש לפנות לאיש קבלה המומחה בסוד גורלות הקודש בלבד.
ובכן האם הגורל עיור או שמא בידינו להטותו לאפיקים חיוביים ? חכמת הקבלה מלמדת כי האדם נולד לתוך מציאות צרופה כאשר הוא חסר אונים ומשולל כל יכולת שליטה ו/או בחירה לגבי עיקרי הדברים המהותיים בחייו : יום הלידה, שעת הלידה, מקום הלידה ,מי יהיו הוריו, המין , השם שבחרו בעבורו וכמובן זמן המוות שהרי כבר נאמר " ביום שבו בורכתי בחיים קוללתי במוות".
באותה נשימה מכריזה הקבלה כי אין מקריות בעולם ולכל תוצאה יש סיבה ( לפי החוק הפיזיקלי) ולפיכך קיימת סיבה שורשית לכל מה שקורה איתנו בחיים האלה. נושאים כדוגמת עין הרע, עיכובים במזל , בנישואין, בהריון, בפרנסה, תאונות, מחלות כשלונות והצלחות אינם קורים סתם כך ללא סיבה ומסובב וכי יש לייחס חשבות מכרעת לכל הפרעה בקצב זרימת החיים.

חכמי הקבלה לימדו כי קיימים חוקים וסדרים מדוייקים להפליא במערכת הבריאה ובעיקר איך ניתן לשנות ולנווט את מהלך העניינים כך שנוכל להיות במצב אקטיבי משפיע ולא במצב פסיבי מושפע בלבד . מי מאיתנו לא עומד נפעם ומשתומם לנוכח תהפוכות החיים ושואל מיהו ומהו אותו כח עצום ומסתורי שגורם לנו לנהוג באופן מסוים שלאחריו עולות וצצות קושיות כמו איך יכולתי לעשות טעות כזאת?, מדוע זה קורה לי? מדוע דווקא עכשיו? האם הגורל עיוור? חשוב שנדע כי התבנית הבסיסית של תהלוכת גלגלי הגורל היא בלתי ניתנת להיפוך ונקבעה מראש טרם הולדת האדם, אך עם זאת ניתנה לאדם אפשרות בחירה וחופש פעולה נרחבים להשפיע על כוח מזלו כל זאת מעצם היותו "נזר הבריאה" ככתוב: " "הכול צפוי והרשות נתונה לאדם במעשה....הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים" (זוהר, תיקונים,ב ',צח).
חכמי הקבלה גורסים כי הכול צפוי מכוח ההשגחה העליונה. כל תכונות האופי ונתיבי החיים מוטבעים באדם בזמן העיבור עוד ובטרם נשימתו הראשונה. ככתוב בתלמוד בבלי מסכת נדה דף טז עמוד ב' : " ר' חנינא בר פפא: אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה, ואומר לפניו: רבש"ע, טפה זו מה תהא עליה? גבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני? ואילו רשע או צדיק ". קרי, כמה הם ימיו של האדם בעולם הזה ומהם אותם טבעים, קווי אופי, איכויות אישיות לצד איכויות חיים אשר יושמו בו באדם עוד ובטרם הולדתו. ועוד מוסיף ר' נחמן בליקוטי מוהר"ן ואומר : " וכל אדם ואדם כאשר הוא בא לעולם , הוא בא עם בת זוגו המיוחדת לו ועם סכום ממון הקצוב לו שיהיה לו בזה העולם, וכמה פירות, היינו בנים שיהיו לו בזה העולם" .

מן הדברים האמורים עולה לכאורה כי אין ממש טעם לנסות ולהטות את הכף ולשנות לחיוב את נתיבי החיים המרכיבים את שאלת הגורל שהרי ממילא הכול נקבע ונחתם. ברם, היהדות כדת מחנכת מלמדת שיעור חשוב מאין כמוהו : "הרשות נתונה לאדם במעשה" . כלומר, כל מה שהוטבע באדם הוא בגדר פוטנציאלים גלומים וראשוניים בלבד ואין זה מחויב המציאות כאבן שאין לה הופכין. ככתוב במשלי: "בינו לבין עצמו אדם מטיל גורל"(טז' בחיק). ללמדנו כי אף על פי ולמרות הקביעה הבסיסית אודות תבנית חיי האדם אין בכך כדי להנציח את מצבו ומעמדו לכל שנותיו בעולם הזה. לדוגמא, אדם שנועד בגלגול הזה להיות עני יוכל לתעל את גורלו לאפיקים גבוהים ע"י אהבת הזולת, מחשבה חיובית פעולות רוחניות טהורות ועוד.. ובכך לקרוע גזירת שמים ולזכות בעשירות. מאידך, אדם שבכוח גורלו קיים שפע וממון רב יוכל לאבד את הכול באם לא ישמור על פיו ולשונו,דהיינו יתרברב ויעורר קנאת אחרים מה שבנקל עלול להוביל לפגיעה אנושה בגורלו . שנאמר "מות וחיים ביד הלשון ואוהביה יאכל פריה"(משלי יח'). 
בתורת הסוד היהודית נשנו פרקים שלמים העוסקים בענייני גורלות ומזלות והשפעתם המכרעת על איכות החיים. אחד המקובלים הבולטים בתחום המזלות היה ר' אברהם בן עזרא המכונה ראב"ע שהיה בין השאר הוגה דעות ופרשן מקראי מובהק. לשיטתו יש חשיבות תהומית לשם האדם ותאריך הלידה המלא ( לרבות שעת הלידה ומצב הכוכבים) העשויים לתת מפת אבחנתית מדוייקת אודות גורל ומזל.

יובן למעיין בנאמר כי אין לאדם לבוא בטענות על אופיו ומהותו,אין זה בידיו ולא הוא בחר בכך.אולם הוא נדרש לתעל את תכונותיו לאפיקים חיוביים והוא נתבע לדרך חיים השוללת כל התנהגות והתייחסות הפוגעת באחרים ובסופו של דבר בעצמו. ר' נחמן ביצירתו המופתית ליקוטי מוהר"ן מלמד כי אדם המטה עצמו במעשיו ובמחשבתו החיובית יוכל לשנות את גורלו מקצה לקצה. ככתוב : " דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול. ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם יוכל לפעול שיהיה כך, ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון – בוודאי יהיה לו , וכן בכל דבר". מן האמור אנו למדים כי לאדם, נזר הבריאה, ניתן כוח עצום ורב המסוגל לחולל תמורות אדירות בחייו ולהגיע לשלוות נפש ולאיכות חיים, הן ברובד הרוחני והן בגשמי.

מוגש בברכה
יצחק אהרון, ראש מרכז "חכמה".

חזרה למאמריםצרו קשרגרסת הדפסה