חכמת הקבלה
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 03-9220784
ימים ומזלות
מאמרים

ימים ומזלות

חכמת הקבלה גורסת כי כישלונות והפסדים הם לא כאבן שאין לה הופכין ועל האדם להפנים את העובדה המוחלטת כי הכול ניתן לשינוי. 
 
 
עוד ומתקופות קדומות שנו חכמי הקבלה כי קיים קשר הדוק ומכנה משותף הכרחי בין יום הלידה לכוח המזל כאמצעי משפיע על קו הגורל. דהיינו, יש לראות ביום הלידה את גורלו של האדם, ובשמו את מזלו.לפיכך חובה ששניהם ידורו בכפיפה אחת ,בהרמוניה מלאה וללא התנגשויות העלולות לטלטל את חיי האדם כספינה במים סוערים. הירושלמי כתב : " שביום לידת האדם מזלו חזק וטוב" ( ר"ה פ"ג, הלכה ח'). אך לא רק יום הלידה חשוב, אף שעת הלידה רבת משמעות ויש הגורסים כי יום העיבור ושעת העיבור טעונים במידע חשוב המלמד על כל מאורעות החיים שנגזרו לו לאדם. ככתוב " בדברי חיים" הכול נרשם במזל כשנולד נולד בו וגם בשעה שנתעברה אימו מלאכי השרת שומעים מאחורי הפרגוד ובא הכרוז לכל העולמות" ( פרשת מקץ). 

כעת נשאל האם מזל היום משפיע או מזל השעה? בגמרא במסכת שבת ( קנו, ע"א) כתובים דברי ר' יהושע בן לוי המסביר כי כל המתרחש תלוי במזל היום של השבוע, קרי בכל יום בשבוע זורם שפע רוחני בעוצמה שונה ולכל יום השפעה ייחודית על תחום מסוים בחיי האדם. הגמרא בשבת (קנ"ו, א) מביאה בשם רבי יהושע בן לוי, כי אפשר לסווג את טבעו של האדם ואת אופיו לפי היום בשבוע. אותה גמרא מסבירה כיצד משפיעה שעת הלידה בצרוף עם יום הלידה בשבוע, על מהלך מזלו וגורלו של האדם בעולם הזה. כתבתי כאן, באופן חלקי ובקיצור נמרץ, את הכתוב בספרי המקובלים על ההשפעות על יום הלידה ואיזה כוכב שימש בשעת הלידה. 
השפעת יום א' בשבוע על הנולד: ראש. כולו לטוב או כולו לרע. כיום א' שהוא הראשון למעשה בראשית.(רש"י)

השפעת יום ב' בשבוע על הנולד: רוגז ומלחמה. כפי שביום זה נחלקו המים ולא נאמר בהם "טוב". 

השפעת יום ג' בשבוע על הנולד: בעל מידת גאווה, יראה עשירות בחייו ובעל תאוות הגוף (נואף). עיני הכלל נתונות בו (עין הרע) ויזהר בלשונו. יום שבו נבראו בו העשבים (שפרים ורבים מאד בערבוביה.( רש"י)

השפעת יום ד' בשבוע על הנולד: חכם ונהיר. חכמתו מרובה כמעיין מתגבר שהכול באים לשתות ממנו. יום שבו נתלו המאורות ברקיע.

השפעת יום ה' בשבוע על הנולד: גומל חסדים ואוהב אדם.מזלו טוב כיוון שביום שבו נבראו דגים ועופות לא שלטה מידת הדין.

השפעת יום ו' בשבוע על הנולד: בעל יראת שמיים ומחזר אחר מצוות, שדרך יום שישי לחזר אחר מצוות השבת (רש"י).

השפעת יום ז' בשבוע על הנולד: בעל קדושה יתרה עם נטייה לרוחניות. שכתוב ביום השבת "ויקדשהו" (רש"י)

וכן נכתב בעץ- חיים בשם האר"י ולדעת המקובלים שכל כוכב משבעת כוכבי הלכת קשור קשר הדוק בשני מזלות.כך שכל כוכב משפיע על חיי האדם במסלולי זמן משתנים ויש לייחס אף לו משמעות גורלית. יובן למעיין, שכל אחד מהכוכבים הקיימים, מלבד חמה ולבנה שולט על אחד מן המזלות. שבתאי – גדי ודלי ,צדק – קשת ודגים ,מאדים – עקרב וטלה ,חמה – אריה,נוגה – מאזנים ושור ,כוכב – בתולה ותאומים ,לבנה – סרטן. 

בחכמת הקבלה מובאות שיטות רבות ומגוונות המלמדות כיצד לבחון את כוח המזל והגורל. השיטה המובהקת עוסקת בדינאמיקה שבין שם האדם ותאריך הלידה. קרי, ראוי לייחס משמעות ניכרת לערכים הנומרולוגיים, על פי הקבלה, המציירים קווי מתאר ברורים ומדויקים מתוך מכנה משותף הכרחי שבין השם ויום הלידה. בעניין זה יש להבחין בין השיטה הנומרולוגיה המערבית ובין השיטה הקבלית. הראשונה עוסקת בהמרת אותיות למספרים,לרוב בשיטת הצמצומים, ובכך מראה קווים כלליים אודות בעל השם ותו לא. השיטה הקבלית עמוקה הרבה יותר ועוסקת בבחינה יסודית של הכוחות המרכזיים (אלפבתיים ונומרים) השולטים בחיי הפרט לרבות שעת הלידה (חסד או דין),יום הלידה בחודש העברי,שם האם ועוד. גם לאותיות המרכיבות את תיבת השם, למיקומן,לצירופן, לניקודן ולסדר הופעתן השפעה עצומה על האדם. כאשר כל אחד מהנושאים הללו מהווה תורה עצומה ונרחבת בפני עצמה הדורשת בקיאות עצומה בחכמת הנסתר. חשוב לדעת כי כאשר שם האדם (המזל) גבוה מתאריך הלידה ( גורל) אזי אמורה להתקיים זרימה אנרגטית קולחת. אך כאשר השם נמוך מתאריך הלידה או אז האדם עלול להימצ א בכרוניקה של קשיים רצופים בדרך להגשמת מטרותיו ורצונותיו, ואף עלול לחוות כישלונות מרים בחייו. אציין כי כל האמור לעיל ניתן לבחינה מדוקדקת להפליא בחכמת הקבלה. כך למי שחש מצוקה בנושאים כגון : זיווג, פרנסה, אהבה וכדומה ברצוני לומר אל ייאוש! ניתן ואפשרי בהחלט לשפר, לחזק ולהגביה את כוח המזל בפעולות רוחניות פשוטות. השינויים לא יאחרו להגיע, ואתם תיווכחו בוודאי לראות כי המזל מאיר לכם פנים והעתיד נראה מבטיח. דעו כי חכמת הקבלה גורסת כי כישלונות והפסדים הם לא כאבן שאין לה הופכין ועל האדם להפנים את הידיעה העובדתית כי הכול ניתן לשינוי.

מוגש בברכה
יצחק אהרון,ראש מרכז "חכמה".

חזרה למאמריםצרו קשרגרסת הדפסה