חכמת הקבלה
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 03-9220784
תהילים לפי מזלות
מאמרים

תהילים לפי מזלות

בשנים האחרונות החלה מגמה מבורכת של התעוררות רוחנית ונהירה המונית גולבאלית אל עבר תחום הקבלה ,הרוחניות והמיסטיקה היהודית. תחושת הרעב הנפשי במעט מזון רוחני הינה תופעה מדוברת שמתגלגלת בשנים האחרונות ורבים מוצאים עצמם תוהים ולומדים את השיטה והדרך להרגשת מציאות האור העליון. אחד המוטיבים הבולטים המיוחסים לעניין זה הוא קריאת מזמורי תהילים בכל יום דבר עצום שמושך אור גדול ושפע רב על האדם. בדברים הבאים אגיש את פרקי התהילים המועילים לכל מזל ולכל עניין. דע כי חכמי הסוד לימדו כי הקורא בכוונה רבה את פרק התהילים המתייחס למזלו גורם להגבהת מזלו, משחרר עיכובים ומושך על עצמו שפע רב הן ברוחניות ובוודאי בגשמיות. על תהילים לפי מזלות במאמר שלפניכם.
 בשנים האחרונות החלה מגמה מבורכת של התעוררות רוחנית ונהירה המונית גולבאלית אל עבר תחום הקבלה ,הרוחניות והמיסטיקה היהודית. תחושת הרעב הנפשי במעט מזון רוחני הינה תופעה מדוברת שמתגלגלת בשנים האחרונות ורבים מוצאים עצמם תוהים ולומדים את השיטה והדרך להרגשת מציאות האור העליון. אחד המוטיבים הבולטים המיוחסים לעניין זה הוא קריאת מזמורי תהילים בכל יום דבר עצום שמושך אור גדול ושפע רב על האדם. כידוע ספר תהילים מיוחס לדוד המלך ככתוב בתלמוד הבבלי: "דוד כתב ספר תהילים ע"י עשרה זקנים: ע"י אדם הראשון, ע"י מלכי צדק, ע"י אברהם אבינו, ע"י משה, ע"י הימן, ע"י ידותון, ע"י אסף וע"י שלושת בני קורח" (בבא בתרא דף י"ד ע"ב) והוא הספר הראשון הפותח את חלק הכתובים בתנ"ך . הוא מורכב ממאה וחמישים מזמורים שונים (קיים מזמור נוסף- קנ"א שנמצא בין מגילות מדבר יהודה ושאינו נכלל בספר תהילים) שכל אחד מהם הוא יצירה עצמאית וסגורה בפני עצמה. 

לעומת זאת חז"ל טענו שיש 147 מזמורים : " מאה ארבעים ושבעה מזמורים שכתוב בתהילים כנגד שנותיו של יעקב" (ירושלמי שבת טז'). ישנם הסוברים כי כנראה חז"ל ראו במזמורים א-ב , ט-י, קו'- קז' - מזמור אחד.
על פי המסורת היו הלוויים מזמרים פרקי תהילים בבית המקדש בזמן הקרבת קורבנות ובמיסטיקה היהודית נהוג לייחס לתהילים סגולות רבות וכוח רוחני אדיר המסוגל לשמירה, להגנה ולעורר רחמי שמים. עדות לכך ניתן למצוא בקרב ציבור גדול של מאמינים הנוהגים לקרוא תהילים בשעת דחק וצרה, במקרה סכנה, על מיטת חולי ובכל עת שבה האדם חש נזקק לסיעתא דשמיא ולתחושת קרבה עם בוראו.
את ספר תהילים נהוג לחלק כנגד חמישה חומשי תורה ומאה וחמישים המזמורים שבו מחולקים באופן הבא : החלק הראשון כולל ארבעים ואחד מזמורים, השני כולל שלושים ואחד מזמורים, השלישי והרביעי כוללים שבעה עשר מזמורים כל אחד והחמישי ארבעים וארבעה. חלוקות נוספות של הספר הן לשבעה ימי השבוע ולשלושים ימים כל זאת על מנת לאפשר את קריאת הספר במהלך שבוע שלם או חודש תמים.

את פרקי התהילים ניתן לחלק לשלושה חלקים : אישיים ( רועי לא אחסר ), לאומיים ( בצאת ישראל) ואמוניים דתיים ( מלך הכבוד). חכמת הקבלה רואה בקריאת תהילים סגולה נפלאה לאין ערוך ומייחסת לכל מזמור משמעות סגולית משל עצמו. בדברים הבאים אגיש את פרקי התהילים המועילים לכל מזל ולכל עניין. דע כי חכמי הסוד לימדו כי הקורא בכוונה רבה את פרק התהילים המתייחס למזלו גורם להגבהת מזלו, משחרר עיכובים ומושך על עצמו שפע רב הן ברוחניות ובוודאי בגשמיות. זכרו כי תהילים קוראים בשעות היום עד לשקיעת החמה, בהצלחה לכולם.

*חודש תשרי - מזל מאזניים - פרק כ"ז

*חודש חשון - מזל עקרב - פרק פ'

*חודש כסלו - מזל קשת פרקים - ס"ז, צ"ג

*חודש טבת - מזל גדי - פרק נ"ט

*חודש שבט - מזל דלי - פרק כ"ג

*חודש אדר - מזל דגים - פרק קכ"ו

*חודש ניסן - מזל טלה פרקים - קי"ד, צ"ב

*חודש אייר - מזל שור - פרק צ"ה

*חודש סיון - מזל תאומים פרק ק"ז

*חודש תמוז - מזל סרטן פרק צ'

*חודש אב - מזל אריה פרק קל"ז

*חודש אלול - מזל בתולה פרק צ"ד

תהילים לכל הישועות :

תיקון כללי אשר תיקן ר' נחמן מברסלב טוב לכל עניין וצרה מזמורים : טז, לב, מא, מב , נט, עז, צ, קה, קלז,קנ. 

סגולה להבריח רוח רעה ושדים מספר רפאל המלאך מזמורים : טו, צא , קמד.

סגולה נפלאה לזכות בדין מספר רפאל המלאך מזמורים : ז, לה, צג.

סגולה להצליח בעסק יש לומר בבוקר מזמורים : סג, קיד.

סגולה לעילוי נשמת הנפטר : קריאת הפסוקים מפרק קי"ט לפי שם הנפטר.

סגולה שתהיה כניסה מוצלחת לדירה חדשה מזמור : סא.

סגולה למי שסובל מפחדים וחרדות מזמורים : יד, קמה.

סגולה להשכין שלום ואהבה בין איש לאישתו מזמור : קלט.

סגולה לפני פגישה חשובה מזמור : קכב.

סגולה לזרע של קיימא מספר רפאל המלאך מזמורים : קב, קג.

סגולה למציאת חן וחסד מזמורים : ח, עב.

סגולה כנגד עין הרע מזמור : לא.

סגולה למצב של צער, סכנה וצרה מזמורים : כב, כו.

סגולה לאישה המפלת נפלים מזמור : א.

מי ייתן וכל משאלות לבכם תתגשמנה לטובה אכי"ר.


מוגש בברכה
יצחק אהרון, ראש מרכז "חכמה".

חזרה למאמריםצרו קשרגרסת הדפסה