חכמת הקבלה
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 03-9220784
לפעמים הם באים בחלום
מאמרים

לפעמים הם באים בחלום

בדממת הלילה וללא כל הכנה מוקדמת נפתחים לפתע שערי חלימה ועולם של חידות וסימנים יוצר את המגע בין המסתורי ובין הנעלם. פעמים רבות מתגלים בחלום קרובי משפחה שנפטרו והדבר קורה על פי רוב, כאשר החולם חווה במציאות חייו קשיים ובעיות או להבדיל שמחות, קידום אישי ובשורות טובות. יצחק אהרון ליקט מספר חלומות נפוצים ופתרונם על פי הזוהר, מדרשים, תלמוד וקבלה. הואיל ורפרטואר החלומות הוא אינסופי מוזמן כל מי שלא מצא כאן פתרון לחלום ליצור קשר

 מאז ימי קדם השתאו הבריות אל מול עולם החלומות, אחד התחומים המרתקים והמסעירים שידע המין האנושי. עדות לדבר נוכל  למצוא בספרות קודש, מנהגי עמים ואמונות. אף מחקרים מדעיים נערכו לאורך השנים בניסיון לעמוד על מהותו של העולם המופלא הנגלה לנו בשנתנו. בעוד תיאוריות מסוימות מייחסות לחלום כלים נבואיים ואחרות מתייחסות אליו כאל כלי לפורקן מתחים ותסביכים, באה חכמת הקבלה ומלמדת כי אין סתירה בין שתי הבחינות הללו והן שלובות זו בזו . אסביר, מחד גיסא ובפן הפסיכולוגי  החלום אכן יודע להביע את המתרחש בלב האדם ואף בכוחו לחשוף את מה שמודחק עמוק בתת ההכרה . מאידך, על דעת תורת ישראל וחכמי הקבלה יש לייחס לחלום משמעות כבדת משקל בבואו לנבא מאורעות מסוימים בחיים, והדברים נתמכים במקורות בסיפור חלומות יוסף, חלום פרעה וכו'.

 

חכמי הקבלה לימדו כי לעיתים יופיעו בחלום רמזים חשובים שמומלץ לו לאדם להעמיק בהם מחשבתו , לעוררו לשנות דרכיו ולבחון את הנהגותיו. בכך יוכל לבטל רוע גזרה ויטיב את חלומו. לעומת זאת, חלום טוב, כתב הזוהר הקדוש (ח''א קצט) "צריך האדם לזכור, ואז יתקיים; אבל אם החלום נשכח מלב האדם, כך הוא נשכח למעלה". בחיי המקצועיים אני נתקל לא פעם, בחולם חסר מנוחה המדווח על חלום שחלם. הוא עומד נבוך וחסר אונים לנוכח המידע שהובא לידיעתו ולא מבין את פשרו. לעיתים אף החלום נשכח מליבו עד אשר מקרה המתרחש בחייו מזכיר לו את המסר שהופיע בחלום. פעמים רבות מתגלים בחלום קרובי משפחה שנפטרו והדבר קורה על פי רוב כאשר החולם חווה במציאות חייו קשיים, דילמות ובעיות או להבדיל שמחות, קידום אישי ובשורות טובות. החולם מקבל מנפטרים מסרים לגבי אירועים עתידיים שיקרו לו או לקרוביו, וחלום מסוג זה בא להכין את האדם נפשית לקראת הבאות ואף בא לסייע לו להיערך לכך. ה"עולם הבא" והחיים שלאחר המוות הם עקרונות יסוד באמונה היהודית והחלום המווה חלון דרכו למציאות אחרת.

כבר בסיפור בריאת האדם מעידה התורה על קיום הנשמה ונצחיותה. משכך ולדעת חכמים, נשמת האדם עוברת לממד אחר במציאות מקבילה למציאות שלנו אך נסתרת מן העין. הרב המקובל אברהם חמווי זצ"ל חיבר עשרות ספרי קבלה וביניהם ספר קבלה מעשית "לדרוש אל-וק-ים" שם הוא מביא ביאור מפורט אודות חלומות על מוות וחלומות שבהם מופיעים נפטרים. תוכן הכתוב בספר תורגם מעברית עתיקה לשפה קלה, אך הקפדתי שרוח הדברים תישמר באופן מדויק ,אותנטי ונאמן למקור. 
להלן מספר חלומות נפוצים ופתרונם כפי הכתוב בספר "לדרוש אל-ו-קי-ם":    

ראה את עצמו שמת – עשה מעשה טוב שבעבורו יקרבהו ה' יתברך אליו. ודניאל הנביא אומר, שנוספו לו חיים.

ראה את עצמו שוכב בארון מתים או בקבר – צרה תעבור עליו וינצל ממנה.

ראה את עצמו שנקבר – יימסר ביד אדם אכזר המבקש את רעתו של החולם. טוב לעשות הטבת חלום.

ראה את עצמו ישן בבית קברות – ישמור עצמו שלא להסתבך בפלילים שמא יד החוק בוודאי תשיגו. 

ראה תכריכים - עשה מעשה חסד שבגינו יוטב לו. 

נפטר בבית – אם הופיע בלבוש מכובד סימן יפה וברכה לבית.

נפטר שאכל בבית - סימן טוב לכל בני הבית.

מת שלקח כלים מהבית ויצא – סימן טוב הוא. אבל אם המת לקח נעליים סימן לא טוב. בגרסת הגמרא (ברכות נז ע"ב) מובא שכל מה שהנפטר לוקח  סימן יפה חוץ מנעליים. וכל מה שהנפטר נותן זה סימן יפה מלבד עפר .

ראה נפטר שפניו נפולות בחלום – אם החולם מצוי בקו הבריאות אל יחשוש אך אם עוברים עליו ימים של חולי קשה סימן לא טוב לו וימהר לעשות פדיון נפש. 

מדבר עם הנפטר - יתחבר עם אנשים טובים, יעשה כמותם וילך בדרכם. שימו לב שפעמים רבות שכאשר הנפטר מדבר שפתיו אינן נעות (רש"י).

בא אליו קרובו שנפטר בפנים מאירות- עושר יהיה לו ופרנסתו תגדל.

קרובו הנפטר חיבקו או נישקו - הרבה עושר יהיה לו.

קרובו הנפטר נשך אותו – צרה תעבור עליו.

נפטר נתן לו איזה דבר - רווח יבוא לו. אבל אם נתן לו דבר המתחיל באות נ' או אות ל' – יבא לידי עניות. ואם נתן לו כלי ברזל או כלי מלחמה (ואפילו מתחילים באותיות נ' או ל' )אזי בכל מקום שילך יהיה בטוח ואין לו לפחד.

הנפטר נתן לו איזה דבר והוא סירב לקבל – רע יהיה לו.

נפטר גזל את החי – אחד מקרוביו בסכנה.

ראה הוריו שנפטרו והם בפנים מאירות – אם החלום היה לאחר מותם אז שמחה תהיה לו.

הוריו שנפטרו נתנו לו איזה דבר – שמחתו קרובה ובשורה טובה ישמע. 

רחץ, הלביש או נשא הנפטר – ירד מגדולתו.

היה בהלוויית הנפטר או ניחם אבלים - עשה מעשה טוב שבעבורו יקרבהו ה' יתברך אליו.

הרג אדם - ייעשה לו נס.

ראה קברים - עשה מעשים מכוערים.

ראה מילת "הספד" בחלום -  ריחמו עליו מן השמים וניצל מגזרה קשה.

מוגש  בברכה
יצחק אהרון , ראש מרכז 'חכמה'.

 

                                                                                                                                                           

חזרה למאמריםצרו קשרגרסת הדפסה