חכמת הקבלה
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 03-9220784
השנה תהיה טובה
מאמרים
קטגוריות

השנה תהיה טובה

ראש השנה הוא זמן התעוררות הנפש הנתונה למחזוריות קבועה של שינויים בתוך האדם עצמו.ראש השנה הרוחני יכול להתרחש בכל עת שנחפוץ והאדם הראשון מבטא כוח של יצירה חדשה. פריצת הדרך אל עבר תהליך של שינוי מניעה את גלגל המזל שבהילוכו מתחילה לה שנה חדשה ויציאה לדרך מלאת משמעות.
 

כבר ומאז תקופות עבר לימדו המקובלים כי כל חג בלוח השנה העברי בא לסמל שלב אחר בהתפתחות הרוחנית של האדם, וראש השנה מסמל את ראשית התהליך. ההתפתחות הרוחנית של האדם היא תוצאה של תהיה,חיפוש ומחקר שהאדם מבצע בעצמו על עצמו ומפתח את התכונות הנרכשות. בכך הוא זוכה לראות המציאות מזווית אחרת ובאופן שונה לחלוטין-ברור,חד ,בהיר ומעל לכל בעל משמעות וטעם לחיים.

ראש השנה מכונה במסורת ישראל גם "יום הדין". "דין" במשמעותו הבסיסית בא להורות על עצירה או עיכוב, לחיוב או לשלילה. מהצד השלילי, הדין קשור להפרעה ולחסימה שהרי כל מחשבה,פעולה או מילים ששורשם שלילי גורר אחריו יצירת מציאות של כאוס. לעומת זאת דין במשמעותו החיובית מורה על מדרגה גבוהה של מודעות רוחנית – שמשמעותה ביסוס ההבנה שעיכוב,עצירה וחסימה של רגשות שליליים,אנוכיות וחוסר רגישות הם הם המפתח למשיכת שפע המאפשר לנו התקדם ולהשתפר כפרטים וכחברה. חכמת קבלה גורסת כי רצונו של הבורא הוא אך ורק להיטיב עם ברואיו. עתידם של בני האדם איננו נקבע ע"י בית דין שמימי שכן העולם פועל על פי חוקיות ברורה ומוסדרת של סיבה ותוצאה. כמובא בזוהר : הנה מונחים לפני האדם שני חבלים ,האחד חבל דקדושה והשני חבל דטומאה והבחירה חופשית". במלים אחרות מעשה טוב יגרור תוצאה חיובית ולהפך. בבחינת מידה כנגד מידה. 

משכך,מעשיו של האדם הם שיכריעו את הכף ויקבעו את מציאות חייו. הכוח להרוס או לבנות, למשוך את האור והשפע אל החיים או להישאר בעלטה מונחים לפניו והבחירה חופשית. בתחילתה של שנה חדשה, כל אדם מקבל ממקור הבריאה אין סוף של שפע לשנה החדשה. רמז לכך נמצא במילה "בראשית" שיש בה אותיות של "א' בתשרי". לעניין זה מפרש הזוהר, כי העולם והטבע פועלים במחזוריות מעגלית וביום ראש השנה חוזר העולם למצבו הראשון כביום הבריאה. כל זאת על מנת לרענן,להתחדש ולהחליף כוחות לאחר תום מסע משנה קודמת. ממש כמו בעולם הטבע עם חילופי עונות . בשעות הדמדומים של השנה המתכלה, בעוד האדמה הסדוקה מייחלת לגשם המבורך הראשון שיגאל אותה מייסוריה ויודיע על בואה של השנה החדשה, במרחב העדין והבלתי נראה, שבו מתמזגים הישן בחדש והחדש בישן, טרם ייפרדו לעולם, צפים ועולים ממעמקי הנפש הרהורי סיכום שנה ותהיות של תקווה לשנה חדשה .

כדי לברר מעט יותר את שורשיו של חג זה עלינו להפליג להיסטוריה המקראית הקדומה ולהתחקות אחר ראש השנה, הידוע כיום הולדתו של האדם הראשון. מבעד לרובד הפשט בסיפור המקראי של בריאת אדם מן העפר, מסתתרת משמעות עמוקה הרבה יותר. האר"י לימד כי "אדם ראשון" שעשה צעדיו הראשונים כבן אנוש על פני האדמה, אינו אלא כינוי סמלי למצב הראשוני והקדום ביותר של כל נשמות בני האדם שהיו קשורות ומעורות זו בזו כנשמה אחת. כל שפע החיים שקיבל הגיע לו מהבורא ללא כל השתתפות או מאמץ מצידו. אך מיד עם הגעת ההכרה והמודעות העצמית החלה נשמתו לעבור תהליך מורכב של הסתרה מהבורא. ככתוב בבראשית שם הרעים קולו של האל: " ויקרא אלוהים אל האדם ויאמר לו איכה"(בראשית ג',ט). אם כן, ראשיתו של הדיאלוג האלוקי- אנושי, נמצא בקריאה של האל לאדם: "איכה". פנייתו האישית של האל - " ויאמר לו", למציאותו של "האתה" הניצב מנגד, מנכיחה ומכוננת למעשה את המפץ האנושי הגדול שקרה מעולם- שבירה והתפצלות נשמתו לשישים ריבוא-600 אלף ניצוצות נשמה. פעולה זו מכונה בלשון המקובלים "חטא עץ הדעת" והיא זו שגרמה לחוסר איחוד עם הבורא ולהתפרצות האגו האנושי. 

אם כן, מדובר על מצב שבו כל אחד פועל למען עצמו בלבד ואף שואף לתועלת אישית על חשבון האחר, מבלי להפנות תשומת לב לכך שעל מנת להתקיים אני נזקק לאישורו של הזולת ואולם על מנת לזכות באישור זה עלי להכיר קודם כל באחר כמי שקיים בזכות עצמו. חכמת הקבלה גורסת כי דווקא מתוך המקום השבור והמפורד יכול להתחיל תהליך של איחוד. התעוררות הנקודה הפנימית במרכז הווייתו של כל אדם עשויה לצמצם את תחושה הזרות והניכור,שאנו מורגלים לאחוז בהם, שבין אדם לחברו. מבעד להגנות הנפשיות שבנינו כחומות בצורות, בעודנו מפנים עורף וממשיכים להסתתר מפניו של האחר המבקשות נואשות לפגוש בפנינו. נעצור לרגע קט ונביט זה אל זה פנים לפנים, קשובים לזולתנו כמו גם לעצמנו. חיש מהרה יתאספו ניצוצות הנשמה בתוך המרחב המקודש, שכן בין כל שניים המחפשים אמת ומקיימים את מצוות "ואהבת לרעך" שורה השכינה במלוא הדרה. 

ראש השנה הוא זמן התעוררות הנפש הנתונה למחזוריות קבועה של שינויים בתוך האדם עצמו.ראש השנה הרוחני יכול להתרחש בכל עת שנחפוץ והאדם הראשון מבטא כוח של יצירה חדשה. פריצת הדרך אל עבר תהליך של שינוי מניעה את גלגל המזל שבהילוכו מתחילה לה שנה חדשה ויציאה לדרך מלאת משמעות. כאשר נקלף מעלינו את הקליפות האוחזות נזכה לבסוף לפסוע אל עבר עתיד טוב יותר המזמן לנו חיים מלאי משמעות ועניין.לכן דווקא עכשיו, רגע לפני תחילת השנה החדשה, ביום זה נעצור לרגע ,נביט לרקיע האין סופי ונדע כי אנו נזר הבריאה וכי העולם נברא בשבילנו ולמעננו. כי הרי כולנו רקמה אנושית אחת. בברכת שנה טובה לכם ולבני ביתכם ומי ייתן וכל משאלות לבכם תתגשמנה לטובה השנה אכי"ר . 

מוגש בברכה
יצחק אהרון, ראש מרכז "חכמה".

חזרה למאמריםצרו קשרגרסת הדפסה