חכמת הקבלה
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 03-9220784
באיזה יום נולדת ?
מאמרים

באיזה יום נולדת ?

 

פנתה אלי אם טרייה בבקשה לסייע לה לבחור שם לרך הנולד. אחת השאלות ששאלה הייתה, האם ליום הלידה בשבוע תיתכן השפעה על האדם והאם ילידי יום מסוים יהיו שונים מאחרים ?  שאלתך נבונה אמרתי ודעי שחכמי הסוד כבר התייחסו לשאלתה זו בכובד ראש. השבתי לה באריכות ואת תשובתי אליה אבקש לחלוק עמכם.

ראשית אקדים ואומר כי בדברים הבאים  לא אתייחס למהות הרוחנית ולהיבטים הקבליים של כל יום הואיל ומדובר בנושא מורכב ועמוס בסמלים ולשם כך דרוש ידע מקדים. יחד עם זאת כל המובא להלן הינו בבחינת נקודות בסיס בלבד, מהן יוכל האדם ללמוד מהם המאפיינים של יום לידתו  ובכך ידע לשמור את צעדיו. ובכן, המזלות
לדעת חז"ל , נמצאים ברקיע השני יחד עם השמש הירח ושאר הכוכבים. וכן כתב רש"י (מסכת ראש השנה יא ע" ב) : "גלגל חמה עגול הוא, חציו למעלה מן הקרקע וחציו למטה מן הקרקעושנים עשר מזלות קבועין בו,... ששה מהן שקועין למטה, וששה מהם למעלה, וכשהגלגל מגלגל – זה עולה מצד זה, והראשון שבצד האחר שוקע, וכן לעולם, ושתי שעות שוהה המזל בעלייתו, וכן שכנגדו בשיקועו, שיהו כולן משמשין בעשרים וארבע שעות של יום". לפי דעה זו נלמד שהכוכבים מוליכים מזל, וכוח בעל השפעה על אופיו וטיבו של האדם. לצורך העניין הם חולקו ימי השבוע והשפעתם על הנולד בם. יובן כי אין בנאמר להלן להוות תחליף לייעוץ קבלי מסודר אלא לתת טעימה קלה ביותר מתורת הנסתר. לשם ייעוץ ומפה מפורטים יש לפנות לאיש קבלה מוסמך בלבד. שבעה כוכבים בעולם ואלו שמותם : חמה, צדק, מאדים, לבנה, שבתאי, נוגה וכוכב. חכמת הקבלה גורסת שלכל כוכב כוח השפעה בעל מאפיינים ייחודיים. משכך הם קבעו שלכוכבים תהיה השפעה ישירה על אופיו וטבעו של האדם ולצורך העניין הם חילקו את ימי השבוע לזמנים מסוימים שלפיהם נדע את טיבו של  אדם. בתלמוד הירושלמי כתב : " שביום לידת האדם מזלו חזק וטוב" ( ר"ה פ"ג, הלכה ח').  מכאן נלמד שיום הלידה חשוב ומלמד על כל מאורעות החיים שנגזרו לו לאדם. ככתוב " בדברי חיים" הכול נרשם במזל כשנולד נולד בו וגם בשעה שנתעברה  אימו מלאכי השרת שומעים מאחורי הפרגוד ובא הכרוז לכל העולמות" ( פרשת מקץ).


 ר' יהושע בן לוי מסביר כי כל המתרחש תלוי במזל היום של השבוע, לדבריו, אפשר לסווג את טבעו של האדם ואת אופיו לפי היום בשבוע. אותה גמרא מסבירה כיצד משפיעה שעת הלידה בצרוף עם יום הלידה בשבוע, על מהלך מזלו וגורלו של האדם בעולם הזה. בתלמוד מובאות סגולות כיצד ניתן ללמוד, מיום הלידה בשבוע על אופיו וטיבעו של האדם ולהלן מובאים דברי הגמרא במסכת שבת (קנ"ו) בדבר  יום הלידה בשבוע והשפעתו על אדם. שימו לב שיום מתחיל משקיעה ועד שקיעת החמה.
הנולד ביום ראשון:  ראש. כולו לטוב או כולו לרע. כשם שיום א' שהוא הראשון למעשה בראשית.(רש"י) . יהיה אדם חזק ודעתן, ישאף להוביל ,להנהיג  ולבטא את חוכמתו ברבים. יגיע לגדולה על אף מידת העצלות שבו. בראשון נולדים או צדיקים או רשעים. 
הנולד ביום שני: סימנו רוגז ומלחמה. כפי שביום זה נחלקו המים ולא נאמר בהם "טוב".  יהיה בעל מזג סוער עם כעסים ורוגז. משום שביום השני נחלקו המים והפירוד שהתרחש ביום זה מביא איתו כוחות בעלי מאפיינים קוטביים ובאותה עת את ברכת המים על הארץ.
הנולד ביום שלישי: יהיה בעל מידת גאווה, יראה עשירות בחייו ובעל תאוות הגוף (נואף). עיני הכלל נתונות בו (עין הרע) ויזהר בלשונו. יום שבו נבראו בו העשבים (שפרים ורבים מאד בערבוביה.( רש"י ) כאמור, יהיה בעל תאוות של גוף , מעמד, סטטוס ממון וצבירת רכוש הם המוטו שלו בחיים. הדבר מובן כי בשלישי נבראו העשבים שפורצים לצמוח ומשמשים בערבוביה אלה באלה ושורשם יונק מכמה מקומות כך מידת התאווה וערבוב הדעת באדם זה.   
הנולד ביום רביעי: בעל חכמה רבה וחשיבה צלולה וחדה כמעיין מתגבר שהכול באים לשתות ממנו. יום שבו נתלו המאורות ברקיע.יהיה בעל דעת גדולה ובעל גבורות. עשיר וחכם גדול יהיה. הואיל ביום זה נבראו המאורות.
הנולד ביום חמישי : יהיה גומל חסדים ואוהב אדם. מזלו טוב כיוון שביום זה נבראו דגים ועופות לא שלטה מידת הדין.יהיה חכם ופיכח. בעל לב רחב שיודע להושיט יד בעת צרה ולכן זוכה לאהבת הבריות. זהו יום בעל מאפיינים של חסד ובנקל ניתן להבין שהחסדים הללו מתגלים ביום שבו נבראו עופות השמים והדגים שמקבלים כל צרכם מידי הבורא ואינם טורחים, כבני אדם, להשגת מזונם.
הנולד ביום שישי : יהיה אדם עם נפש עדינה, יפה וטובה. בעל יראת שמים ושוחר שלום, רודף צדק וחסד ובעל מידות טובות. יש אומרים  מחזר אחר המצוות, שכן הדרך בערב שבת לחזר אחר מצוות השבת
.
הנולד בשבת: יהיה בעל קדושה יתרה עם נטייה לרוחניות. שכתוב ביום השבת "ויקדשהו" (רש"י). יקרא קדוש, כי קדושת שבת רבה  ויהיה מכובד בעיני הבריות , רודף צדק ושלום.
 
 מוגש בברכה,
יצחק אהרון, ראש מרכז 'חכמה'.

חזרה למאמריםצרו קשרגרסת הדפסה