לפגישת ייעוץ
נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A
פרשת השבוע

פרשת חקת

פרשת חקת מספרת אודות אהרון הכהן, שהיה רודף שלום ומשכין שלום בין ניצים. על יחסו של עם ישראל להכהן ועל דרך דיבור בין אדם לחברו ובין איש לאישה, בכתבה הבאה.
 
 

העולם נברא בעשרה מאמרות והתורה ניתנה לעם ישראל בעשרת הדיברות והנה על הפסוק (שמות יט,ג) "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" מבואר בפירוש רש"י : תאמר לבית יעקב –אלו הנשים תאמר להן בלשון רכה . ותגיד לבני ישראל – עונשין ודקדוקין פרש לזכרים דברים הקשים כגידין. חכמינו הגדירו שני סוגי דיבור :דיבור המוגדר כדיבור , ודיבור המוגדר כאמירה . לנשים שטבען רך ואין דרכן וטיבן לשמוע דברים קשים, פונים בלשון רכה, כלומר בלשון אמירה. ואילו לגברים המסוגלים לשמוע גם דברים קשים פונים בלשון דיבור. הנה הדברים בפשוטם אמת הם, אך יחד עם זאת חכמי הקבלה התייחסו לדברים בפנימיותם והקבילו את האישה לנשמת האדם ואת הגבר לגוף האדם. יוצא מכך שהשפה המדוברת של הנשמה היא לשון רכה והשפה המדוברת של הגוף היא לשון קשה.הנשמה הינה רכה עדינה ושופעת ומעצם טבעה מחפשת רוחניות וקשר עם יוצרה. ואין צורך ללחוץ אותה ולדבר איתה דברים קשים כשם שאין צורך להוכיח ולדבר דברים קשים עם אדם שהוא קשוב לשמוע את הדברים ומעוניין לקבלם ורק צריך להסביר לו איך וכיצד לעשותם. לעומת זאת, כאשר האדם אינו פתוח לקבל ומתנהג בקשיות עורף יש צורך לדבר איתו בדברים קשים כגידים על מנת לשבור את קשיות עורפו בשפה המדוברת של הגוף.


האדם השלם הוא זה שחי בשלום עם עצמו כלומר עושה שלום בין נשמתו החבויה והנעלמת לבין גופו. ובמילים אחרות, הגדלות היא היכולת לנתב בין כיסופיו וגעגועיו הרוחניים לבין רצונותיו ותאוותיו הגשמיים באופן שהנשמה רוכבת על הגוף כפרש המנהיג את סוסו. על מנת להגיע למדרגה זו יש ללמוד את התקשורת הנכונה ואת אופני הדיבור לגוף ולנשמה וזו היא עבודה פנימית אינדיבידואלית לכל אחד ואחד . פנימיות התורה הנקראת תורת הקבלה מעניקה את הכלים לכל החפץ לעסוק בעבודה זו.

לאחר שאדם משיג שלמות מלשון "שלום" בעצמו, הוא יכול להגיע לשלום אמיתי בביתו, ואחר מכן להפוך לאיש שלום המשכין שלום בין בעלי מחלוקת ובין איש לאשתו ולפעול למען שלום כללי בעולם . האישיות שממנה עלינו ללמוד היא אהרון הכהן ,שהיה מנהיג עם ישראל בפועל, ובשטח הוא היה המגשר הלאומי "לפי שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומטיל שלום בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו" בפרשת חקת התורה מספרת על פטירת אהרון "ויראו כל העדה כי גווע אהרון ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל " חז"ל לומדים מייתור המילה "כל" על אהבת עם ישראל את אהרון והערכתם למידותיו ויכולותיו של. עד כי האבל הכללי גבר עוד יותר מלאחר פטירת משה רבנו. וכל זאת בזכות מידת השלום של אהרון שהייתה קודם בפנימיותו ואחר מכן פרצה החוצה לכלל עם ישראל . מי ייתן ויהיו מעשינו כמעשי אבותינו. 

מוגש בברכה

יצחק אהרון, ראש מרכז 'חכמה'.